Brand design

Favicon

Een pictogram dat gekoppeld is aan een website. Dit pictogram zie je naast de naam van de huidige pagina boven de adresbalk, zie de afbeelding hieronder. Een favicon kan door een web- of grafisch designer worden gemaakt. Meestal wordt een element uit een logo gebruikt bij het maken van een favicon, dit kan bij gecombineerd logo het icoontjes zijn en bij woordmerken de eerste letter van de naam.

Logo's en favicons bij Brandlift

Laat je een logo ontwerpen bij Brandlift? Dan krijg je hier altijd een passend favicon bij.